Alle leden van K.V. De Gunne zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering.

Deze wordt gehouden op donderdag 30 maart a.s.
20:00 uur bij Café van Olffen